Friday, 7 May 2021

 Bambu Kuning Kaya Manfaat Sekaligus Dipercaya Pagar Gaib

Tuesday, 4 May 2021

HUKUM PUASA BAGI WANITA YANG LAGI HADATS NIFAS PONDOK HIKMAN AL-BAROKAH BANTEN-                                          Tanya: Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh. Aby hadim,Saya mau bertanya, dulu saat istri melahirkan dalam keadaan punya hadats Nifas  sebulan tidak puasa,

dan baru sekarang ini ingat dan ingin membayarnya, apakah bisa kita mengqodho dengan memberi makan faqir miskin (fidyah). Terima kasih. (Hendra)


Jawab: Wa'alaikumsalamwarahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah washshalatuwassalamu 'alaa rasulillah.
Pertama: Hukum Puasa Wanita Yang Nifas
Wanita yang melahirkan disebut juga dengan wanita nifas. Karena nifas secara bahasa maknanya adalah melahirkan. (Lisaanul 'Arob 6/238, Ibnul Manzhur, An-Nihayah 5/95,

 Ibnul Atsir).
Sedangkan secara terminology syari’at nifas adalah darah yang keluar dari rahim karena sebab melahirkan. (Risalah Fid Dimaa at-Thobi’iyyah hal.51, Ibnu Utsaimin).

Wanita yang sedang haidh dan nifas tidak boleh puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, dan para ulama telah sepakat dalam masalah ini. (Lihat Marotib al-Ijma’ hal.40, Ibnu Hazm, al-Ijma’ hal.43, Ibnul Mundzir, al-Mughni 4/397, Ibnu Qudamah)
Rasululloh shallallahu 'alaihiwasallam bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ ، وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا

Bukankah wanita jika sedang haidh dia tidak shalat dan tidak puasa?                                    Itulah bentuk kurang agamanya. (HR.Bukhari: 304, Muslim: 132)

Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan: “Hukum wanita nifas sama halnya dengan hukum wanita haidh dalam seluruh perkara yang diharamkan dan kewajiban yang gugur bagi mereka, kami tidak mengetahui ada perselisihan dalam masalah ini”. (Al-Mughni 1/350)

Kedua: Cara Wanita Yang Nifas Mengganti Puasa
Aisyah radhiyallahu 'anhaa berkata: “Kami mengalami haidh pada zaman Rasululloh, maka kami diperintah untuk mengqodho puasa dan tidak diperintah untuk mengqodho shalat”. (HR.Bukhari: 321, Muslim: 335)

Dan cara wanita nifas mengganti puasa sama dengan cara wanita haidh, dengan demikian, wanita yang nifas wajib mengganti puasa (qodho), dan tidak boleh membayar hutang puasanya dengan memberi makan fakir miskin (fidyah).

Akan tetapi, umumnya wanita yang melahirkan mereka juga langsung menyusui anaknya. Dan wanita yang menyusui boleh tidak puasa serta wajib mengganti puasanya dengan qodho atau membayar fidyah.

Sehingga dalam diri wanita yang melahirkan terkumpul dua keadaan;
Keadaan Pertama; keadaan nifas, ini disebut dengan keadaan yang menghalangi dan melarang (Janib al-Haazhir wal Mani’).

Keadaan Kedua; keadaan menyusui, ini disebut dengan keadaan yang membolehkan untuk berbuka puasa (janib al-mubiih).

Dan para ulama telah menjelaskan jika berkumpul antara keadaan yang melarang dan keadaan yang membolehkan maka keadaan yang melarang itulah yang dimenangkan. Kaidahnya dalam bahasa arab berbunyi; Idzajtama’a Jaanib al-Haazhir wal Mubiih Ghulliba Jaanib al-Haazhir.

Maka wanita yang melahirkan wajib mengqodho puasanya, dan tidak boleh membayar dengan fidyah. Allohu A’lam.


Ketiga: Waktu Pelunasan Hutang Puasa
Dalam pertanyaan di atas ada yang masih kurang jelas, yaitu ucapan saudara dulu saat istri melahirkan sebulan tidak puasa, waktu dulu disini apakah satu tahun yang lalu, yaitu setahun sebelum bulan Ramadhan tahun ini ataukah beberapa tahun yang lalu sebelum Ramadhan tahun ini? Karena jika maksudnya waktu dulu yaitu setahun yang lalu maka anda benar, boleh melunasi hutang puasa tahun lalu saat ini, karena wanita haidh dan nifas mengganti puasa Ramadhan pada hari mana saja yang dia mampu. Boleh mengakhirkannya selama belum datang bulan Ramadhan berikutnya. Aisyah berkata: “Aku punya utang puasa Ramadhan dan aku tidak mampu membayarnya kecuali pada bulan Sya’ban”. (HR.Muslim: 1146)

Imam Ibnu Qudamah mengatakan: “Andaikan mengakhirkan membayar utang puasa Ramadhan boleh lewat Ramadhan berikutnya tentulah akan dikerjakan oleh Aisyah”. ( Al-Kaafii 1/359)

Akan tetapi jika maksud dari waktu dulu disini adalah beberapa tahun yang lalu, maka hukum orang yang mengakhirkan hutang puasa sampai lewat Ramadhan ada dua keadaan;
Pertama: jika dia melakukannya karena udzur yang terus menerus, sehingga tidak mampu melunasi hutang puasa sampai datang Ramadhan berikutnya, maka tidak ada dosa baginya, dan dia wajib mengganti hutang puasanya setelah Ramadhan berakhir atau kapan saja selama belum datang bulan Ramadhan lagi.
Alloh berfirman;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة/286]

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS.al-Baqoroh: 286).

Kedua: jika dia melakukannya karena lalai dan peremehan tanpa udzur, maka menurut sebagian ulama cukup baginya mengganti hutang puasanya dan tidak perlu diiringi dengan memberi makan fakir miskin (fidyah). Karena Alloh berfirman;

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة/184]

Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (QS.al-Baqoroh: 184).

Dan wajib baginya bertaubat dan memohon ampun kepada Alloh atas kelalaian dan peremehannya tanpa udzur.

Namun sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan Abu Hurairoh berfatwa bahwa orang yang lalai membayar hutang puasa sampai datang Ramadhan berikutnya maka dia mengqadha puasanya dan juga memberi makan fakir miskin. 

Riwayat ini telah shahih datang dari mereka sebagaimana dalam sunan ad-Daroquthni 2/197, dan inilah yang difatwakan oleh Syaikh Ibnu Baz dalam fatwanya. Allohu A’lam    
Lihat di YouTube
pondok hikmah banten
Aby hadim Al-Mujtagba

HUKUM AQIQOH


Bagaimana Mengaqiqohi anak yang sudah meninggal
PONDOK HIKMAH AL-BAROKAH BANTEN-                          Tanya: Assalamualaikum.Wr. Wb. Aby hadim, Saya mau nanya Bagaimana hukumnya mengaqiqahkan anak yang sudah wafat? 

Apakah kewajiban orang tua belum gugur? Mohon dijawab terima kasih. Wassalamualaikum. (Ardiansyah Permadi)

Jawab:
Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'alaa rasulillah.

Aqiqah termasuk sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang dianjurkan. Berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, diantaranya dari Samuroh bin Jundub radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasululloh shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda;

كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

Artinya: "Setiap bayi tergadaikan dengan aqiqahnya. Disembelihkan kambing pada hari ke-7, dicukur rambutnya serta diberi nama" (HR.Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa’iy, dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Abdul Haq, lihat at-Talkhis 4/1498 oleh Ibnu Hajar)

Maksud tergadaikan di sini adalah tertahan dari suatu kebaikan yang seharusnya diperoleh jika ia diaqiqahi. Karena seorang bisa kehilangan memperoleh kebaikan karena perbuatannya sendiri atau karena perbuatan orang lain. (Lihat Tuhfatul Maudud,Ibnul Qayyim hal.122-123, tahqiq: Syeikh Salim al-Hilali)

Berdasarkan perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits diatas maka tidak selayaknya meninggalkan aqiqah jika mampu. Bahkan kebiasaan para salaf mereka senantiasa melaksanakan aqiqah untuk anak-anak mereka.

Yahya al-Anshori rahimahullahu mengatakan: “Aku menjumpai manusia dan mereka tidak meninggalkan aqiqah dari anak laki-laki maupun perempuan”. (Al-Fath ar-Robbani, Ibnul Mundzir 13/124, lihat Ahkam al-Maulud hal.51, Salim bin Ali Rosyid as-Sibli dan Muhammad Kholifah Muhammad Robah)

Berhubungan dengan mengaqiqahi orang yang sudah meninggal maka tidak lepas dari tiga keadaan;

Pertama: Orang tua mengaqiqahi anak yang telah meninggal. Jika anak tersebut meninggal ketika sudah terlahir ke dunia, tetap disyariatkan untuk diaqiqahi.
Dan jika meninggalnya masih dalam kandungan dan sudah berusia 4 bulan maka disyariatkan aqiqah, jika kurang dari 4 bulan maka tidak disyariatkan.

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu mengatakan: “Apabila janin itu keguguran setelah ditiupkannya ruh maka janin tersebut dimandikan, dikafani, disholati dan dikubur di pekuburan kaum muslimin, serta diberi nama dan diaqiqahi. Karena dia sekarang telah menjadi seorang manusia, maka berlaku pula baginya hukum orang dewasa”. (Syarah al-Arba’in an-Nawawiyyah hal.90, Ibnu Utsaimin)

Kedua: Anak mengaqiqahi orang tua yang sudah meninggal. Hukumnya tidak disyariatkan, karena perintah aqiqah ditujukan kepada orang tua bukan kepada anak
.
Ketiga: Mengaqiqahi seorang manusia yang telah meninggal. Jika ada seseorang yang meninggal dan dia semasa hidupnya belum diaqiqahi, maka tidak disyariatkan bagi ahli warisnya untuk mengaqiqahinya. Allohu A’lam. (Faedah ini kami dapat dari Syaikhuna Saami bin Muhammad as-Shuqair, murid senior dan menantu Syaikh Muhammad bin Sholih al-‘Utsaimin, Jazaahullohu Khoiron).Aby hadim Al-Mujtaba

HUKUM NGDZANI DAN IQOMAHI DITELINGA BAYI

 PONDOK HIKMAH AL BANTEN-Tanya: Assalamualaikum. Apakah adzan dan iqomah buat bayi baru lahir sama beserta adzan dan iqomah waktu akan melakukan sholat? (Didik)

Jawab: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kami memenuhi pertanyaan diatas, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu hukum adzan dan iqomat bagi bayi yang baru lahir, sunnahkah adzan di telinga bayi yang baru lahir?

Masalah ini harus kita perhatikan beserta baik, sebab kebanyakan para penulis yang membahas masalah ini menegaskan sunnahnya mengadzani bayi, sampai para ulama sekelas Imam Baihaqi dalam Syu’abul Iman (6/389) dan Imam Ibnul Qoyyim dalam Tuhfatul Maudud hal.61.

Padahal perkaranya bukan demikian, ialah bukan disyariatkan mengadzani bayi yang baru lahir. Karena seluruh kejadian tentang masalah tersebut derajatnya lemah, sehingga bukan boleh dijadikan sandaran hukum dalam beramal. Kelemahan kejadian tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh al-Albani dalam ad-Dho’iifah no.321 
dan dijelaskan tentang kelemahannya beserta bagus oleh penulis Ahkam al-Maulud Fis Sunnah al-Muthohharoh hal.34-39. lihat pula Tahqiq Syaikh Salim al-Hilali terhadap kitab Tuhfatul Maudud hal.61-65 yang kesimpulannya beliau menilai lemah kejadian mengadzani di telinga bayi yang baru lahir.

Berhubungan beserta pertanyaan di atas, anggaplah bahwa kejadian mengadzani di telinga bayi adalah shohih (padahal lemah), apakah sama lafazh adzannya beserta lafazh adzan buat shalat? 

Jawabnya; lafazhnya adalah sama, lantaran rahasia disyariatkannya (Padahal bukan disyariatkan) mengadzani bayi biar kalimat pertama yang di dengar oleh bayi baru lahir adalah kalimat adzan yang berisi tetang keagungan Alloh, syahadat tauhid dan lain-lain. 

Juga hikmah yang lain biar beserta adzan ini membuat setan lari, lantaran setan akan selalu mengintai manusia buat mengganggu dan memberi ujian.(Lihat Tuhfatul Maudud hal.64)
Allohu A’lam


Aby hadim Al-Mujtaba
Monday, 3 May 2021

HUKUKM JIMA' DENGAN ISTRI SELAGI PUASA

 

`PONDOK HIKMAH BANTEN-Tanya: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada puasa tahun 2009 saya pernah satu kali berhubungan intim dengan istri di siang hari. Namun hingga masuk pada puasa 2010 saya belum mengganti puasa yang batal tersebut. Kini sudah masuk 2011 saya berniat membayarnya, bagaimanakah hukum dan caranya? Terimakasih, Wasalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.(SU)


Jawab:
Wa'alaikumsalamwarahmatullahiwabarakatuh. Alhamdulillah washshsalaatu wassalaamu 'alaa rasuulillah.
Berhubungan intim dengan istri pada siang hari bulan Ramadhan termasuk dosa dan membatalkan puasa. Alloh ta'aalaa berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [البقرة/187]

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (QS.al-Baqoroh: 187).
 “Tatkala kami sedang duduk-duduk di sekitar Rasulullah, datanglah seorang laki-laki. Lalu dia berkata: 

“Wahai Rasulullah celakalah saya”. 
Beliau bertanya: Ada apa denganmu? 

Dia menjawab: Saya telah bersetubuh dengan isteri saya, padahal saya sedang puasa. Rasulullah lantas bertanya; Apakah engkau mempunyai seorang budak yang dapat engkau bebaskan? 
Dia menajawab: Tidak!. Rasulullah kembali bertanya: Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? 
Dia menjawab: Tidak! Rasulullah bertanya lagi: Apakah kamu mampu memberi makan kepada enam puluh orang miskin? 
Dia menjawab: Tidak. Lalu Rasulullah diam sejenak. Tiba-tiba Rosululloh dibawakan sekeranjang korma. Beliau bertanya: Mana yang tadi bertanya? 
Dia menjawab: Saya. Beliau berkata: Ambillah sekeranjang korma ini dan bersedekahlah dengannya!. Laki-laki tadi malah berkata; Apakah kepada orang yang lebih miskin dari saya wahai Rosulullah? 
Demi Alloh, tidak ada keluarga di daerah ini yang lebih miskin daripada saya!

 Rosulullah akhirnya tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Lalu beliau bersabda: Berikanlah korma ini kepada keluargamu!(HR.Bukhari: 1936, Muslim: 1111)

Berdasarkan hadist di atas, orang yang bersetubuh di siang hari di bulan ramadhan, selain batal puasa dan berdosa, maka dia wajib membayar kaffarot dengan urutan sebagai berikut
Pertama; Membebaskan budak.
Kedua ; Bila tidak mendapatkan budak maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut.
Ketiga: Bila tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Selain itu dia juga wajib mengqodho puasa, menurut pendapat mayoritas ulama, karena orang yang bersetubuh telah merusak satu hari Romadhan, maka wajib baginya untuk menggantinya pada hari yang lain, sebagaimana jika dia batal puasanya karena makan dan minum. (At-Tamhid 7/157, Ibnu Abdil Barr)

Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm (Al-Muhalla 6/264) dan Imam Syafii (Lihat al-Mughni 4/372 ) berpendapat bahwa tidak ada qodho bagi yang bersetubuh pada siang hari bulan Romadhan. Karena nabi tidak memerintahkan laki-laki tadi untuk mengganti puasanya. Adapun riwayat yang mengatakan maka berpuasalah sebagai ganti hari yang batal adalah riwayat yang syadz (ganjil) tidak bisa dijadikan dalil.

Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat pertama, karena tidak kita ragukan bahwa mengganti puasa adalah lebih berhati-hati dan lebih melepaskan tanggungan. Allohu A’lam. (Minhatul ‘Allam 5/68 )
Dengan demikian saudara penanya tetap berkewajiban untuk membayar kaffarot, dan mengganti puasa yang ditinggalkan. Nasehat kami, bersegeralah menunaikan tanggungan ini, disertai taubat yang nashuha kepada Allah.


Aby hadim Al-Mujtaba 


Sunday, 2 May 2021

APAKAH SAH PUASANYUA.

 

Apabila Sudah masuk waktu subuh masih punya hadats Junub.


Tanya: Assalamu'alaikumwarahmatullahi wabarakatuhu. Saya ingin menanyakan apakah sah puasa kita jika kita mandi wajib ketika matahari sudah tinggi (waktu imsak sudah lewat)? (Riswadi)

Jawab: Wa'alaikumsalamwarahmatullahiwabarakatuhu. Alhamdulillah, washshalaatu wassalaamu 'alaa rasuulillah wa 'alaa 'aalihii wa shahbihii ajma'iin.
Jumhur ulama berpendapat bahwa barangsiapa yang junub pada malam hari, kemudian baru mandi setelah terbit fajar (masuk waktu shalat shubuh) maka puasanya sah.                    
Allah ta'aalaa berfirman: [البقرة/187]

فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Artinya: "…Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian (yaitu anak), dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar" (QS. AL-Baqarah: 187)
Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu:

أباح تعالى الأكل والشرب، مع ما تقدم من إباحة الجماع في أيّ الليل شاء الصائمُ إلى أن يتبين ضياءُ الصباح من سواد الليل

"Allah ta'aalaa membolehkan makan, minum, dan membolehkan jima' pada malam hari, kapan saja orang yang puasa tersebut menghendaki, sampai jelas cahaya shubuh dari gelapnya malam" (Tafsir Ibnu Katsir 1/512).
Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah:

ومعلوم أنه اذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جنبا ويصح صومه لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل

"Dan maklum bahwa apabila diperbolehkan jima' sampai fajar (shubuh) maka mengharuskan bolehnya seseorang masuk shubuh dalam keadaan junub, dan sah puasanya, karena itu Allah berfirman (yang artinya): "Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam (tenggelam matahari)" (Syarh Shahih Muslim 7/221)
Dan di dalam hadits Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu 'anhumaa;

إن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ فِى رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ

Artinya: "Adalah Rasulullah pernah memasuki fajar pada bulan Ramadhan dalam keadaan junub karena berhubungan badan dengan isterinya bukan karena mimpi,kemudian beliau berpuasa.( HR.Bukhari: 1926, Muslim: 1109)
Abul 'Abbaas Al-Qurthuby menjelaskan bahwa diantara faidah hadist adalah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihiwasallam menggauli istrinya dan mengakhirkan mandi sampai waktu shubuh, untuk menjelaskan disyariatkannya (dibolehkannya) perkara ini. (Lihat Al-Mufhim 3/167).
Demikian pula masuk dalam masalah ini adalah wanita yang haidh dan nifas apabila darah mereka terhenti dan melihat sudah suci sebelum fajar, maka hendaknya ikut puasa bersama manusia pada hari itu sekalipun belum mandi kecuali setelah terbitnya fajar. (Lihat Al-Mufhim, Al-Qurthuby 3/166, dan Syarh Shahih Muslim, An-Nawawi 7/222).
Allohu A’lam.Aby hadim Al-Mujtaba

ILMU SYAHADFAT LANGIT


PONDOK HIKMAH BANTEN.COM   

Insya Allah Melalui proses Pembersihan Jiwa Raga, Pembukaan Cakra-Cakra Tubuh, Simpul Batin / Latifah, Pembangkitan Daya Batin Dan Seluruh Unsur Metafisik Dalam Diri Anda, Disempurnakan Dengan Pengisian / Transfer Energi Inti Hikmah Tingkat Tinggi Dan Ijazah Kubro, Insya Allah Bisa Langsung Praktek Membantu Sesama, Mendirikan Perguruan Hikmah / Klinik Alternatif Holistik Secara Mandiri Didaerah Masing-Masing Dengan Dukungan Penuh Dari Kami, Sebagai Amar Ma�ruf Nahi Mungkar. Yang Insya Allah Atas Izin Dan Ridho Allah SWT.

Adapun Materi Keilmuan Yang Kami Ajarkan, Antara Lain Sbb:

=> ILMU SYAHADAT LANGIT <=

  Ilmu Syahadat langit merupakan rahasia ilmu hikmah tingkat tinggi, bagi siapapun yang berminat untuk mempelajarinya akan langsung kami berikan pengisian dan kunci rahasia ilmu tersebut sehingga anda bisa langsung memanfaatkan keilmuan untuk diri sendiri maupun membantu orang lain. Adapun manfaat Ilmu Syahadat Langit insya Allah Sbb:

1.    Benteng Badan Gaib / tenaga dalam yang tangguh.

2.    keselamatan mutlaq dari kejahatan kasar maupun halus.

3.    Memagari Rumah, toko, pabrik, ladang, benda, dll.

4.    Melancarkan Rezeki, Meraih Kekayaan, Kebutuhan Duniawi dan Melunasi Hutang.

5.    Menyerap Energi Metafisis (energi alam, karomah wali, dll).

6.    Silat Karomah / Bela Diri Setrum / Bela Diri Kontak / Silat Ghaib.

7. Mengobati Penyakit medis maupun non medis dan Membuat Air Husada + minyak husada, 

Terapi Halilintar,   

 Memindahkan Penyakit ke Dalam Telur, Mengobati Kesurupan, santet, Pengobatan Narkoba, dll.

8.    Pembungkam Orang Zalim atau Anjing Galak atau Buaya atau Ular.

9.    Menghilang Dari Pandangan musuh

10.  Menyingkirkan Mendung atau Hujan

11.  Memanggil Sukma Orang Lain, Memanggil Jin atau Khodam Ilm

12.  Mengetahui dan Berkomunikasi Dengan Isi Pusaka

13.  Membuka Mata Batin dan Indra keEnam Serta Mengasah Ilmu.

14.  Ruqyah Syar�iyyah.

15.  Meringankan Tubuh.

16.  Melihat Aura, Terawangan.

17.  Menawar Santet, Menawar Sial / Membuang Energi Negatif / Bedah Aura, Membakar Jin / Terhindar dari Semua           Kejahatan.

18.  Menarik Pusaka atau Harta Karun.

19.  Puter Giling atau Mengembalikan Barang yang Hilang.

20.  Terpenuhi Semua Hajat.

21.  Pemburu Jin atau Hantu.

22.  Mengendalikan Nafsu dan Kuat Sex.

23.  Menyatukan Suami Istri atau Dua Hati (Pengasihan Tingkat Tinggi).

24.  Mustika payung rosul, dan masih banyak kegunaan lainya.

=> ILMU MAHKOTA NUR SULAIMAN<=

   Merupakan Ilmu Hikmah tingkat tinggi warisan para Hukama / Ulama yang memiliki banyak manfaat dan keistimewaan, dengan mengambil program Keilmuan ini insya Allah anda akan kami berikan pengisian / penyelarasan dan pengijazahan kunci rahasia ILMU MAHKOTA NUR SULAIMAN, sehingga anda bisa lebih cepat dan lebih mudah untuk menguasai ilmu ini dengan tanpa puasa / ritual yang berat. Adapun manfaatnya antara lain sebagai berikut :

1.    Membangkitkan Radar Ghoib Ilmu Mahkota Nur Sulaiman

2.    Pengobatan dengan cara pemijatan / penyegaran otot

3.    Mendeteksi penyakit

4.    Pengobatan orang keseleo

5.    Pengobatan diri sendiri

6.    Pengobatan dengan radar Ghoib

7.    Pengobatan jarak jauh dengan radar ghoib

8.    Transfer penyakit ke telur

9.    Pengobatan dengan lidi korek api

10.  Cara membuat air Husada

11.  Cara membuat minyak Husada

12.  Afirmasi Spiritual metafisika terapi holistik

13.  Mengobati orang kesurupanMandi aura / mandi metafisis

14.  Cara Membuat Kapsul Buka Aura

15.  Cara Membuat Kapsul Penyembuhan

16.  Cara Mengisi bedak dan lipstik buka aura

17.  Cara membuat uang Asma untuk penglarisan

18.  Memanggil atau menarik sukma jarak jauh

19.  Membuang sengkala, membuang sial / membuang energi negatif, membuka aura

20.  Membuat pagar Ghoib untuk rumah, toko, pabrik dengan bambu kuning

21.  Menghancurkan santet, sihir, teluh atau tenung

22.  Menghancurkan / menghilangkan susuk

23.  Mengembalikan barang hilang

24.  Membangkitkan cakra Illahiyah

25.  Membangkitkan cakra Mahkota

26.  Medar sukma / bayangan diri

27.  Menghilang dari bayangan

28.  Mengaktifkan Senjata Ghoib.

29.  Pertajam bathin tembus alam ghoib

30.  Menyingkirkan mendung / Hujan

31.  Membuat minyak lintah.

32.  Membuat minyak bulus.

33.  Pengobatan terkena sengatan binatang berbisa

34.  Pengobatan Orang stress

35.  Pengobatan Narkoba

36.  Menyerap energi Matahari, Bumi dan Air

37.  Memagari Rumah atau orang

38.  Ritual membangkitkan kemampuan Mata Sakti

39.  Dan masih banyak manfaat lainya yang bisa dikembangkan sendiri.

=> ILMU SHOLAWAT NARIYAH <=

    Sholawat Nariyah adalah sebuah sholawat yang disusun oleh Syekh Nariyah. Syekh yang satu ini hidup pada jaman Nabi Muhammad sehingga termasuk salah satu sahabat nabi. Beliau lebih menekuni bidang ketauhidan. Syekh Nariyah selalu melihat kerja keras nabi dalam menyampaikan wahyu Allah, mengajarkan tentang Islam, amal saleh dan akhlaqul karimah sehingga syekh selalu berdoa kepada Allah memohon keselamatan dan kesejahteraan untuk nabi. Doa-doa yang menyertakan nabi biasa disebut sholawat dan syekh nariyah adalah salah satu penyusun sholawat nabi yang disebut sholawat nariyah.

    Sholawat Nariyah ini insya Allah memiliki banyak sekali Faedah untuk Segala hajat, insya Allah pada kesempatan ini akan kami ijazahkan dan kami berikan rahasia yang terkandung didalam sholawat Nariyah ini.

=> DO�A NURBUAT / HIZIB SULTHON <=

    Sering Disebut Do�a Nurbuat / Nurun Nubuwwah / Hizib Sulthon, Do�a Nurbuat ini di riwayatkan bahwa doa ini di sampaikan kepada Nabi oleh Malaikat Jibril pada suatu pagi ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat setelah solat subuh.
Jibril berkata kepada Nabi: �Aku di utus oleh Allah membawa Doa Nurun Nubuwah untuk di serahkan kepadamu ya Rasulullah.�
    Do�a Nurbuat insya Allah berfungsi untuk seribu hajat (multifungsi)

=> ILMU BENTENG GHAIB <=

   Insya Allah merupakan benteng ghaib yang tangguh, keselamatan, benteng / perisai diri lahir batin dari segala serangan fisik, serangan ilmu hitam, serangan makhluk ghaib, dll

=> ILMU DO�A KAROMAH AGUNG <=

1.    Insya Allah bermanfaat untuk melipat gandakan / membangkitkan / mengaktifkan ilmu apapun yang anda miliki / anda pelajari agar energinya semakin kuat.

2.    Insya Allah berkhodamkan Malaikat Jibril, Mika�il, Isrofil dan Izro�il AS yang akan senantiasa mendo�akan keselamatan dan kesejahteraan kita di dunia dan akhirat.

3.    Insya Allah secara otomatis juga memiliki kekuatan karomah Nabi Musa AS, Karomah Nabi Sulaiman AS, dan wibawa serta pengasihan Nabi Yusuf AS.

=> ILMU SYAHADAT GHOIB <=

    Ilmu Syahadat Ghoib merupakan salah satu Rahasia ilmu hikmah tingkat tinggi yang insya Allah dapat digunakan untuk menembus semua tingkatan alam ghaib, baik alam jin, khodam, syetan, qarin, Malaikat sampai segala hal yang berkaitan dengan dimensi ghaib, terawangan dengan mata batin dan mata fisik, melihat isi pusaka, melihat sumber penyakit, dll.

=> ILMU HIPNOTIS, TELEPATI DAN MAGHNETISME <=

    Dengan memegang kunci ilmu ini, insya Allah anda mampu menghipnotis diri sendiri maupun orang lain, pengaruhi pikiran orang lain, hipnotis panggung, puter giling, kirim pesan melalui pikian, pengobatan, dll (kami tidak mengikhlaskan ilmu ini jika disalahgunakan)

=> ILMU SHOLAWAT FULUS <=

     Insya Allah berfungsi sangat luas untuk mendatangkan rezeki dari segala penjuru, rezeki mengalir deras, usaha maju, dagangan laris, bisa juga untuk membuat Uang Asma� yang bisa untuk diri sendiri maupun untuk membantu orang lain dan masih banyak manfaat lainya yang bisa anda rasakan sendiri.

=> ILMU KHUSUS PENARIKAN MERAH DELIMA <=

   Merah delima merupakan batu alam yang berwarna merah yang secara fisik terbentuk di perut bumi / tempat pemasakan kerak bumi. Batu ini memiliki struktur yang sangat padat / rapat sehingga dapat membiaskan cahaya mendekati sempurna. Secara metafisik Batu MD berisi khodam yang memiliki power sangat kuat sampai anti cukur, karena itu batu MD dipasaran harganya sangat mahal mencapai Milyaran per buah. Bagi anda yang ingin memiliki batu MD ini bisa melakukan ikhtiar penarikan langsung dari alam, insya Allah dengan kunci yang kami berikan anda mampu mendapatkanya.

=> ILMU SPESIALIS MENANGKAP TUYUL <=

  Tuyul merupakan salah satu makhluk ghoib yang seringnya dipelihara manusia untuk pesugihan dengan cara mengambil uang orang lain / warga / masyarakat, Tuyul ini seringkali meresahkan warga, karena tuyul ini mencuri uang dengan tidak kelihatan.

    Bagi anda yang ingin mampu melihat sekaligus menangkap tuyul, bisa mempelajari ilmu ini, insya Allah atas izin-Nya anda bisa menjadi Spesialis Penangkap Tuyul.

=> ILMU PENGOBATAN HIKMAH DAN HERBAL <=

    Merupakan perpaduan antara energy daya hikmah dan herbal alam / resep bumi, insya Allah untuk membantu penyembuhan berbagai penyakit medis dan non medis, baik secara langsung maupun jarak jauh, insya Allah siap praktek untuk membantu sesama dalam penyembuhan berbagai penyakit dengan biaya yang murah, ilmiah dan tanpa efek samping.

=> TENAGA DALAM CAKRA METAFISIS <=

    Merupakan Tenaga Dalam yang bersumber dari diri sendiri dan energy alam semesta, insya Allah setelah kami Aktivasi, anda bisa langsung memiliki kemampuan Tenaga Dalam yang bisa anda gunakan untuk segala hajat dan niat, Adapun Materi Pembelajaran yang kami berikan Sbb :

PENGAKTIFAN TENAGA DALAM

1.    Pembukaan Cakra + Pembersihan Energi Negatif Dalam Tubuh

2.    Pengaktifan Tenaga Dalam

3.    Penyelarasan Energi

MENAMBAH POWER TENAGA DALAM

1.    Meditasi Power TD.

2.    Jurus / Gerak Energi Alam (8 Jurus)

3.    Kunci Penguasaan TD (Pondok Hikmah Al_barokah Banten)

4.    Ilmu Serap Energi (Serap Energi Alam Semesta, Energi Karomah Wali, Wibawa Nabi Musa, Pengasihan Nabi Yusuf, Dll)

APLIKASI TENAGA DALAM

1.    Pengobatan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.

2.    Pengobatan secara langsung maupun jarak jauh.

3.    Pagar Diri, memagari orang lain, benda, rumah, toko dll

4.    Mengisi Energi ke Air, Kapsul atau Benda apapun untuk berbagai hajat, penyembuhan, pengasihan, buka aura, dll.

5.    Transfer Energi Jarak Jauh.

6.    Membuka Cakra / Aura orang lain.

7.    Melihat Aura diri sendiri / orang lain.

8.    Demo tenaga dalam.

9.    Dan masih banyak manfaat lainya.

================================================

Gemblengan ini kami khususkan bagi anda yang menginginkan untuk menguasai semua keilmuan diatas, bisa diikuti siapapun, pria / wanita, baik yang masih pemula maupun yang sudah ahli dibidang supranatural. insya Allah setiap peserta akan dibimbing secara khusus oleh Aby  hadim Al-Mujtaba.

Jika anda berminat cukup mengganti Sarana Pengisian & Biaya Selamatan + Buku Panduan Lengkap + Sertifikat + Dan lain-lain. Kelebihan program Sosial ini infaqnya sangat terjangkau, namun keilmuan yang didapat insya Allah cukup lengkap.

Infaq Keilmuan Rp.1.750.000,-

Selama Program Sosial Infaq Rp.1.000.000,- / Khusus Anggota Resmi Rp.750.000,- 

(Insya Allah Bisa Untuk Buka Praktek / Membuka Perguruan Hikmah / Majlis / Balai Pengobatan Alternatif Secara Mandiri + Dapat menurunkan seluruh keilmuan pada orang lain, bisa mengangkat murid menjadi guru lagi)